1. Organizatorul

“Tombola Primăverii” (denumită în continuare “Tombolă”) este organizată de HED VENTURE SRL, societate comercială română, cu sediul în Str. Nicolae Costin Nr. 33, Județ Iaşi, având CIF RO32541772 și O.N.R.C.: J22/2017/2013.

Organizatorul nu este în niciun fel afiliat cu Facebook.

Regulamentul va fi făcut public online, conform regulamentului impus de Facebook și legislației în vigoare, și este disponibil gratuit pentru orice participant. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament și își asumă responsabilitatea pentru orice încălcare a regulamentului impus de Facebook sau a legislației în vigoare.

2. Condiții de participare

Campania se adresează doar persoanelor fizice, cu domiciliul stabil în România, care au vârsta de cel puțin 18 ani și dețin un cont de Facebook.

Înscrierile la tombolă se desfășoară începând cu data de 15.02.2023 ora 12:00.

Se declară încheiată perioada de înscriere ca fiind data de 28.02.2023 ora 12:00.

Data extragerii premiilor “Tombola Primăverii” este 01.03.2023 după ora 12.00.

Angajații HED VENTURE SRL sau membrii familiilor acestora nu pot participa la “Tombola Primăverii”.

3. Acceptarea regulilor

Participarea implică acceptarea tuturor regulilor concursului organizat de HED VENTURE SRL, “Tombola Primăverii”, cât și acceptarea regulamentului Facebook.

4. Durata concursului

Concursul se desfășoară de pe 15.02.2023 ora 12.00 până la 28.02.2023 ora 12:00. Orice participare peste acest termen nu se ia în considerare.

5. Mecanism de participare

Orice persoană care îndeplinește condițiile prevăzute la punctul 2 poate participa la concurs.

Participanții trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile următoare și să urmeze pașii de mai jos:

A. Să dea like și share postării de Facebook a concursului;
B. Să dea like paginii oficiale de Facebook a HED VENTURE SRL (@hedventure).
C. Să dea tag la cel puțin o pagină de Facebook a unui salon de înfrumusețare pe care îl frecventează în comentariile postării concursului.

Participarea poate fi introdusă o singură dată. Administratorii paginii de Facebook HED VENTURE SRL își rezervă dreptul de a descalifica orice persoană care nu respectă prezentul regulament. Nu sunt acceptate participările multiple prin utilizarea metodelor frauduloase (de exemplu, mail-uri multiple, nume false sau conturi fără activitate recentă, etc.)

6. Premiile

Cei 3 câștigători ai campaniei “Tombola Primăverii” vor fi premiați în ordinea extragerii cu unul dintre cele 3 premii conținând:

Subrina Professional 𝐂𝐚𝐫𝐞 𝐇𝐲𝐝𝐫𝐨 𝐒𝐡𝐚𝐦𝐩𝐨𝐨, 250 ml
Subrina Professional 𝐂𝐚𝐫𝐞 𝐇𝐲𝐝𝐫𝐨 𝐂𝐨𝐧𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧𝐞𝐫, 250 ml
Subrina Professional 𝐒𝐭𝐲𝐥𝐞 𝐏𝐫𝐢𝐦𝐞 𝐇𝐞𝐚𝐭 𝐏𝐫𝐨𝐭𝐞𝐜𝐭 𝐒𝐩𝐫𝐚𝐲, 150 ml

Subrina Professional 𝐒𝐭𝐲𝐥𝐞 𝐃𝐞𝐟𝐢𝐧𝐞 𝐕𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞 𝐅𝐨𝐚𝐦, 300 ml

În caz că unul sau mai multe produse dintre aceastea nu sunt disponibile, organizatorul își rezervă dreptul de a schimba conținutul premiului.

Număr premii disponibile: 3

Nu este acceptată substituirea premiilor prin sume de bani sau cu alte premii (mai puțin în caz fortuit). Premiul nu este transferabil.

Premiile vor fi ridicate din punctul de lucru al organizatorului situat pe Nr. 4, DN28, Valea Lupului, judetul Iasi sau vor fi expediate de către HED VENTURE SRL prin curier, la adresa poștală indicată ca locație de livrare de către fiecare câștigător. Livrarea prin curier se face doar pe teritoriul României.

Expedierea premiilor se va face începând cu data de 02.03.2023, condiționat de primirea la timp a adreselor de livrare, conform prevederilor prezentului Regulament.

Premierea se face în baza participării conforme la Tombolă a persoanei fizice și în baza profilului său de Facebook, etc. (Date ce vor fi folosite în acest scop).

Pentru ca un Participant sa fie validat căștigător trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții:
– Să îndeplinească condițiile prevăzute în Secțiunea 5 a prezentului Regulament.
– Să fie desemnat drept câștigător prin mecanismul automat de tragere la sorți prevăzut de prezentul Regulament.
– După primirea mesajului trimis de Organizator pe Facebook prin care este informat că a fost validat drept câștigător al premiului indicat, să transmită Organizatorului, în termen de maximum 24 de ore, datele pentru livrarea premiului.

În cazul în care câștigătorul nu trimite în termenul indicat informațiile solicitate de către Organizator sau dacă a furnizat date de contact eronate/incomplete, își va pierde premiul și va fi extras un nou câștigător, respectiv rezerva extrasă.

Dacă nici acesta nu trimite în termenul indicat datele solicitate, premiul nu va mai fi expediat și va rămâne în posesia organizatorului.
Câștigătorii vor fi anunțati pe pagina oficială de Facebook a organizatorului, în data de 01.03.2023 după ora 12.00.

7. Șanse de câștig

Șansa de câștig depinde de numărul participanților și de respectarea prezentului regulament.

8. Tragerea la sorți și desemnarea câștigătorilor

Desemnarea câștigătorilor „Tombolei Primăverii” se va desfășura prin tragere la sorți automată, în data de 01.03.2023 după ora 12.00.

Extragerea câștigătorilor se va face automat printr-un program electronic ce va alege aleatoriu numele persoanelor desemnate câștigătoare, din totalul participanților la concurs validați pe baza îndeplinirii conforme a condițiilor de participare. Validarea se face manual de către Departamentul de Marketing.

Înregistrarea video aferentă extragerii va fi publicată împreună cu lista câștigătorilor pe pagina oficială de Facebook a organizatorului, în data de 01.03.2023 după ora 12.00.

9. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin inscrierea și participarea la Tombolă, Participantul declară că este de acord cu prevederile prezentului Regulament, astfel că își va da acordul ca datele sale personale să intre în baza de date a HED VENTURE SRL, să fie prelucrate și utilizate de companie pe durata campaniei, în scopuri precum: validare câștigători, atribuire premii, expediere premii și îndeplinirea obligațiilor fiscale ale organizatorilor de promoții. Comunicările ulterioare cu caracter publicitar și de marketing direct vor fi adresate doar acelor consumatori/participanți care și-au dat acordul explicit și neechivoc înscriindu-se în campanie.

Organizatorul garantează confidențialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participanților. La cererea expresă a participanților și a căștigătorilor, Organizatorul va asigura acestora Dreptul de acces la datele prelucrate, Dreptul la rectificarea datelor, Dreptul la ștergerea datelor, Dreptul la restricționarea prelucrării, Dreptul la portabilitatea datelor, Dreptul de opoziție, Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă, alte drepturi, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului 679/2016 referitor la protecția datelor cu caracter personal, GDPR (“General Data Protection Regulation”) care îşi produce efectele începând cu 25 Mai 2018. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanții vor trimite Organizatorului pe adresa contact@hedventure.ro în atenția Departamentului Marketing, o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată.

Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite către terți cu excepția cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.

Organizatorul poate solicita Participanților/ Căștigătorilor premiului oferit în cadrul acestei Campanii acordul pentru a utiliza în mod gratuit, în diverse materiale tipărite, audio și video, numele, prenumele, localitatea de domiciliu și imaginea lor. Pentru a-și exprima acordul în acest sens, Participanții/ Câștigătorii vor semna o declarație în care sunt curprinși, în mod expres și neechivoc, termenii acestui acord.

10. Termeni și condiții

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau anula tombola, dacă se cunosc date despre fraudarea participării și dacă este pusă în pericol administrarea concursului, cât și securitatea și corectitudinea acestuia. În acest caz, se va alege câștigătorul dintre participanții validați anterior acestei cauze (sau după, atunci când este posibil).

Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica orice participant care încearcă să fraudeze sau fraudează concursul.

11. Răspunderea limitată

Prin participarea la Tombolă, participantul acceptă să elibereze HED VENTURE SRL, filialele sale, partenerii, reprezentanții, angajații, succesorii și directorii de orice răspundere pentru boala, vătămarea, decesul, litigiile și pagubele viitoare, indiferent dacă sunt cauzate prin neglijență sau nu, prin:
A. Participarea la concurs și/sau acceptarea, deținerea sau utilizarea, cât și abuzul sau utilizarea incorectă a premiului;
B. Defecțiuni tehnice de orice fel, dar fără a se limita la defecțiunile legate de computer, cabluri, rețea, software sau alte echipamente mecanice;
C. Indisponibilitatea sau inaccesibilitatea oricăror transmisii, telefon sau servicii pe internet;
D. Intervenția umană neautorizată în nicio parte a procesului de înscriere;
E. Orice eroare electronică sau umană în administrarea concursului și în procesarea participărilor.

12. Dispute

Acest concurs se desfășoară sub incidența regulilor stricte Facebook, cât și a legislației în vigoare din România.

Ca o condiție de participare, participantul este de acord ca orice litigiu ce nu poate fi soluționat între părți și orice cauză ce nu poate fi soluționată și decurge din acest concurs, să fie soluționate individual. În plus, în orice astfel de dispută, participantul își pierde dreptul de a mai fi premiat și renunță implicit la drepturile sale asupra daunelor survenite.

13. Încetarea concursului

Concursul va înceta înainte de termen, în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, independent de voința organizatorului.

Prin participare la concurs, participanții acceptă și respectă prezentul regulament.